De Sebright

Geschiedenis

De Sebright is een, van oorsprong, Engels dwerghoen ras. Ze is genoemd naar de schepper, Sir John Sebright.
De Sebright, en nog enkele andere rassen, zijn speciaal gefokt voor hun bijzondere sierwaarde. Dit in tegenstelling met de meeste rassen, die zijn ontstaan uit oude productie rassen, die vanuit de landbouw zijn ontstaan. Veel rassen zijn daarna verkleind tot dwerghoen.
Er is van te voren bepaald aan welke uiterlijke eigenschappen het ras moest voldoen.
Het is een ras dat is ontstaan vanuit de adel. Men zou het dus een adellijk ras kunnen noemen. Ook kan men het de HAUTE COUTURE onder de kippen noemen.
Sebrights zijn ongeveer 200 jaar geleden ontstaan.
De fokker is Sir John Saunders SEBRIGHT. Een Engelse landheer, die stamde uit een oud Engels adellijk geslacht. Hij was ook een bekend fokker van paarden, runderen en ander kleinvee.
Omstreeks 1800 begon hij met het scheppen van een nieuw en bijzonder dwerghoen.
Door goed rond te kijken vond hij in de loop van een aantal jaren verschillende dwerghoenders met bijzondere eigenschappen die hij wilde verenigen in een nieuw ras.
De bijzondere combinatie is een uitzonderlijk parmantig type verenigd met een bijna nergens voorkomende hennenvederigheid, daarnaast moeten ze een zo perfect mogelijke zoom langs alle veren hebben. Ook een mooie brede, gebobbelde kam op de kop en een mooie blauwe pootkleur is een vereiste.
Het vinden van dieren met deze eigenschappen was 200 jaar geleden zeker niet makkelijk want er werden in die tijd nog maar weinig dwerghoenders gehouden.
Om dan ook nog al deze eigenschappen samen te voegen in één hoenderras kost veel tijd en veel inzicht.
In het midden van de 19e eeuw bestond er in Engeland al een Sebrightclub, die voor­namelijk bestond uit adellijke leden die maandelijks bij elkaar kwamen.
Zoals met veel bijzondere dieren waren ze eigenlijk alleen in handen van de adel.
Volgens berichten werden er in het midden van de 19e eeuw bedragen van 15 tot 30 dollar betaald per paar goede rasdieren. Wetend dat in die tijd de meeste gewone artikelen in centen gewaardeerd werden en men enkele guldens per week verdiende, kan men zich een voorstelling maken welke waarde men aan goede Sebright hechtte.
Ook in de begin jaren van de 20e eeuw werden voor goede rasdieren, ook van andere rassen, tientallen tot wel 100 gulden per kip betaald, ook in ons land.
Vooral de Sebright is er in het verleden altijd uitgesprongen door zijn exclusiviteit.

De eigenschappen

De Sebright is een ras dat uitstekend geschikt is voor de sportfokker.
Het is iets bijzonders door haar hennenvederigheid, haar kleinheid en rustige gedrag.
Als men gaat fokken neem dan alleen de meest vitale dieren.
De legkracht is behoorlijk, maar er moet wel op geselecteerd worden.
Ze zijn wat moeilijker te fokken dan veel andere rassen omdat het in stand houden van extremere eigenschappen altijd moeilijker is dan het vasthouden van gemiddelde eigenschappen.
Ze hebben niet veel ruimte nodig. In een hokje van een halve vierkante meter en een ren van een vierkante meter kan men een haan en twee kippen houden. Ook kunnen ze los in de tuin rondlopen. Ze zijn rustig in de omgang en erg tam als men er zelf rustig mee omgaat.

Het uiterlijk

De kleurslagen

In veel landen zijn slechts twee kleurslagen erkend.Het meest voorkomend is de goud zwartgezoomde kleur.
Dit zijn donkerbruine dieren met om iedere veer een zo gelijkmatig mogelijk smal zwart randje. Daarnaast zijn er zilverzwartgezoomden. Deze dieren zijn zo wit mogelijk met een zwarte zoom om iedere veer.
Dit zijn de oorspronkelijke kleuren die gemaakt zijn door Sir Sebright.
In Nederland is er halfweg de 20e eeuw een tussenkleur ontstaan, dit zijn de citroen zwartgezoomde Sebrights. De kleur van deze dieren in citroengeel met een zwarte rand om iedere veer.
Ongeveer 20 jaar geleden zijn er door kruising met andere rassen ook geel witgezoomden ontstaan. Dit zijn lichtbruine dieren met een witte omzoming om alle veren.

Het type

Het belangrijkste is het type.
Ze moeten kort en breed en vrij laag gesteld zijn.
De bouw is wat gedrongen en parmantig.
De borst moet sterk hoog en naar voren gedragen worden en erg rond. De hals kort en naar achteren.
De vleugels naar beneden gericht.
De rug is kort en breed met een mooie ronde U vormige overgang naar de staart.
De staart moet goed breed gedragen worden.
De beste manier om het type te bekijken is de foto's te bekijken.

De zoming

Elke veer moet voorzien zijn van een smalle zoom.
Bij de zwartgezoomden moet deze groenglanzend zijn.
Bij de witgezoomde exemplaren moet de zoom zo wit mogelijk zijn.

De kop

De kam en de kinlellen moeten niet te groot zijn.
De kam moet zijn voorzien van onregelmatige bobbeltjes die niet al te grof mogen zijn. De kop en kam moeten er wat purperachtig van kleur uitzien. De oren moeten rood zijn.

 

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo