Midden Veluwe 2014

Deze show is een verband van 4 lokale kleindierensportverenigingen en kent traditioneel een prachtig randprogramma. Veel aandacht wordt geschonken aan de jeugd die op deze tentoonstelling goed aan haar trekken komt. Voorzitter van dit verband is sinds 2 jaar ons bestuurslid Willie Klunder

Deze vroeg in het seizoen georganiseerde show is voor velen het eerste grote treffen waar men zich kan meten met de collega-fokkers.

Totaal werden 1150 dieren ingezonden, waarvan 92 Sebrights. Te veel voor Keurmeester Klaas van der Hoek, hij werd dan ook bijgestaan door Bert Frenken die de goud zwartgezoomde hanen voor zijn rekening nam.

Met deze goudzwart gezoomde klassen beginnen we dan ook. 12 stuks werden ingeschreven, de winnaar was te vinden in de laatste kooi van deze klassen. De 1e F was zeer terecht een haan van Willie Klunder en ook de 2e ZG kon Willie op zijn naam schrijven, beide korte dieren met de juiste grondkleur. De 3e ZG was een haan van Jan de Ruyter.

19 ingeschreven goud zwartgezoomde hennen! Ook deze klasse werd gedomineerd door Willie Klunder met de 1e en 2e F. De Belgische fokker Frederic Verheyden maakt grote sprongen vooruit, want hij nam de 3e en de 4e F voor zijn rekening. In deze klassen werden van de 19 dieren slechts 2 keer een G gegeven, de rest allemaal hoger dan G, betekent dus een brede kwaliteit.

11 zilver zwartgezoomde hanen, waarvan 1 dier absent werd gemeld. Weer was Willie Klunder hier de winnaar met een 1e F, op de voet gevolgd door de familie Verharen , 2e ZG en ons nieuwe lid Bertus van Mourik met een 3e ZG. Veel dieren waren nog niet klaar en hadden nog niet de juiste tentoonstellingsconditie.

Bij de zilver-zwart gezoomde hennen waren maar liefst 33 dieren ingezonden. De grote verrassing zat hier in kooi 847. De hen van Johnny Korte was hier de winnaar en tevens werd deze hen gekroond tot de beste Sebright. Johnny, van harte proficiat met dit resultaat, te meer goed omdat je nog niet zo lang met ons ras bezig bent. Ga nu zo door!! Ook Harrie te Lintelo had mooie dieren zitten, de 2e en 4e F waren zijn deel. Verder ook een brede kwaliteit in deze klassen getuige het grote aandeel ZG's.

Citroen-zwart gezoomd is een klasse waar we wel graag wat meer dieren zouden zien. 2 inzenders hadden 8 dieren ingekooid, zowel de hanen als de hennen werden gewonnen door de familie Verharen van Doorn met respectievelijk de 1e ZG en de 1e F. Hans Peters van Nijenhof deed goed mee met louter ZG's.

Bij geel wit gezoomd werden 4 hanen en 6 hennen ingezonden. Een aantal vaste inschrijvers ontbrak op het toneel. De 1e F en de 2e ZG 94 bij de hanen van ondergetekende en 2 x ZG voor Verharen van Doorn. De hennen een 1e F, 2e en 3eZG 95 van ondergetekende. Er valt hier nog wel wat doen aan de juiste grondkleur, de verschillen in grondkleur zijn veel te groot.

Volgend jaar Midden Veluweshow van 8 t/m 10 oktober, zeker de moeite waard om eens mee te doen.

J.W. Denekamp

 

De foto’s zijn van Frederic Verheijden

1e F 96 Man jong Goud zwartgezoomd eigenaar Willie Klunder

1e F 96 Vrouw jong Goud zwartgezoomd eigenaar Willie Klunder

1e F 96 Man jong Zilver zwartgezoomd eigenaar Willie Klunder

1e F 96 Vrouw jong Zilver zwartgezoomd eigenaar Johnny Korte

1e ZG 95 Man jong Citroen zwartgezoomd eigenaar Verharen-Van Doorn

1e F 96 Vrouw jong Citroen zwartgezoomd eigenaar Verharen-Van Doorn

1e F 96 Man jong Geel witgezoomd eigenaar J.W. Denekamp

1e F 96 Vrouw jong Geel witgezoomd eigenaar J.W. Denekamp

Clubdag 06-04-2019

Clubshow 

Fokkersdag 07-09-2019

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo