Gelderlandshow 2012

Mij werd gevraagd een (klein) verslag te maken van de Gelderlandshow  2012. Aangezien het alweer een week of vier geleden is zal ik het moeten doen met de herinneringen.
Over het algemeen had deze show in tegenstelling met de meeste andere grote shows meer inzendingen al was dit bij de sebrights niet te zien. Enkele fokkers uit de directe omgeving hebben het laten afweten.
De hallen waar de dieren tentoongesteld waren, zagen er zeer goed verzorgd uit. De temperatuur was vooral voor de dieren erg aangenaam en de aankleding was fraai. Maar laten we vooral niet het gezellige restaurant vergeten waar menige fokkerservaringen mede door de aanwezige sebrightfokkers werden uitgewisseld.  Dit al dan niet onder het genot van een kopje koffie of iets sterkers. De stand van de sebrightclub had de nodige belangstelling en al snel waren alle aanwezige clubbladen in andere handen overgegaan. Jammer dat de clubkas niet gespekt werd door de verkoop van de aangeboden artikelen.  De organisatie van deze show was in vertrouwde handen en is zeker een aanbeveling voor de volgende show in december 2013.
Er waren in totaal 32 jonge sebrights ingeschreven en zoals eerder vermeld wat minder dan vorig jaar. Enkele kooien zijn leeg gebleven. Een oorzaak hiervoor bleek bij navraag dat enkele dieren niet met de nodige conditie waren teruggekeerd van vorige shows. Jammer.
De goudzwartgezoomde dieren werden gekeurd door keurmeester A.F.J. Rijs en bij  haantjes zagen we een heel erg jong haantje met nog te weinig volume. De andere waren mooi van type en over het algemeen een brede veervorm met een goede zoming.  De mooiste werd een haantje van Willie Klunder met ZG 95. Bij de hennen over het algemeen fraaie dieren met een F 96 hen van wederom Willie Klunder.  Hier viel op dat er enkele dieren waren met wat mindere conditie.
Bij de zilverzwartgezoomden valt alleen te vermelden dat hier de naweeen van de vorige shows te zien was. Alle ingeschreven dieren waren absent.
Bij de citroenzwartgezoomden gekeurd door dhr R.S. Gatti  viel vooral op dat de grondkleur wat egaler mag en vooral de veervorm wat breder. De zoming was over het algemeen wel ok. Bij de hanen eenmaal ZG en bij de hennen ook eenmaal ZG. Hier mag overigens wel iets meer aandacht aan de kamdoorn besteed worden. Beide winnaars waren van Verharen van Doorn.
De geelwitgezoomden, eveneens door dhr. Gatti beoordeeld  kende een winnaar bij de hanen met ZG en bij de hennen een F. Ook deze beide dieren waren van Verhagen van Doorn. Hier heb ik met wat collegafokkers over de veerbreedte en de grondkleur van gedachten gewisseld. Meer bijzonderheden heb ik momenteel niet  bij de hand.
Over het algemeen werden in alle klassen de beste dieren winnaar. De predikaten waren over de hele linie wat laag uitgevallen. Jammer was dat onze sebrights door twee verschillende keurmeesters beoordeeld werden. Hier was ook wel enig verschil in te zien. Hierover heb ik al contact opgenomen met de organisatie en hoe moeilijk het af en toe ook wel voor ze is, zal in de toekomst hiermee rekening gehouden worden. Tevens zal men ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de clubkeurmeesters. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het woord is dus aan ons als fokkers.  Misschien is dit ook wel een aanbeveling om dit naar andere organiseren shows te communiceren. Hopelijk zijn er de volgende keer weer meer sebrights.                                                                                                                                

Hans Peters van Nijenhof


Onderstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door de heer Willie Klunder, waarvoor onze dank.

1e ZG haan Goud Zwartgezoomd - de heer W. Klunder

1e ZG haan Geel Witgezoomd - de heer G. Verharen van Door

1e F hen Geel Witgezoomd - de heer G. Verharen van Door

1e F hen Goud Zwartgezoomd - de heer W. Klunder

1e ZG hen Citroen Zwartgezoomd - de heer G. Verharen van Doorn

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo