Gelderlandshow 2013

In de in fraaie kerstsfeer aangeklede hallen van de Gelderlandshow in Wijchen op 20 tot 22 december 2013 zaten in totaal 35 sebrights van alle vier de kleurslagen in de kooien. Helaas was dat iets minder dan in de afgelopen jaren. Wellicht  kwam dit doordat de clubshow bij Oneto er dicht op aansloot. De dieren werden allen kritisch doch zeer juist gekeurd door R. Gatti.

De 16 ingezonden goudzwart gezoomden begonnen met een zg oud hennetje, welke nog niet geheel doorgeruid was. Van de jonge hanen (7 stuks) viel de iets te zware zoming op en konden enkele wat korter van rug. Overigens waren van twee haantjes de kopversierselen erg grof. Uiteindelijk werd een haantje van Klunder met 1F de fraaiste in deze klasse. De jonge hennetjes werden aangevoerd door een zeer fraai hennetje van wederom Klunder tevens de fraaiste Sebright. Ook hier weer diertjes met wat zware zoming en een wat lange rug. Over het algemeen dieren met een mooie brede veervorm.

De zilverzwart gezoomde haantjes mogen wat meer aandacht voor de kam hebben, maar de predikaten waren allemaal toch ZG. Bij sommige hennetjes mag de grondkleur wat witter en het type wat beter. Ook hier waren de predikaten bijna allemaal ZG. Zowel bij de hanen als de hennen werd Klunder de winnaar.

De citroenzwart gezoomden kenden slechts één inzender: Verharen van Doorn. Hier twee jonge haantjes met vooral een fraaie zoming. Bij de jonge hennetjes kwam vooral de fraaie kop naar voren. Hier 2x ZG en de beste behaalde een F.

 Bij de geelwit gezoomden allemaal dieren met een ZG predikaat. Bij de haantjes mag de grondkleur wat lichter. En bij de hennetjes kon de grondkleur wat egaler. Ook hier was in beide klassen de winnaar Verharen van Doorn.

Fijn om te zien was, dat er voor de promotiestand van de Sebrightclub een warme belangstelling bestond.

Tot slot nog over de fraaie tentoonstellingsruimte in Wijchen, waar volgend jaar de clubshow wordt ondergebracht. Hopelijk komen er weer een respectabel aantal Sebrights in de kooien. Aan het prijzenschema zal het niet liggen. Dit jaar waren er maar liefst 14  hoofdprijzen van 100 euro, diverse prijzen van 50 euro en iedere keurmeester mag een extra ereprijs voor zijn best gekeurde dier, alsmede diverse andere geldprijzen toekennen. Het tentoonstellingsbestuur heeft toegezegd het prijzenschema van dit jaar te handhaven en voor de clubshow nog wat extra te doen. Tevens zullen clubkeurmeesters de dieren keuren. Al met al een fraai gegeven en een mooie uitnodiging om volgend jaar dieren naar de Gelderlandshow in te zenden.

Hans Peters van Nijenhof

 

Goud zwartgezoomde haan 1F eigenaar W. Klunder

 

Goud zwartgezoomde hen 1F eigenaar W. Klunder

 

Zilver zwartgezoomde haan 1ZG95 eigenaar W. Klunder

Zilver zwartgezoomde hen 1ZG95 eigenaar W. Klunder

Citroen zwartgezoomde haan 1ZG94 eigenaar G. Verharen van Doorn

Citroen zwartgezoomde en 1 F eigenaar G. Verharen van Doorn

Fraaie purperkop van de citroen zwartgezoomde hen van G. Verharen van Doorn

Geel witgezoomde haan 1ZG94 van G. Verharen van Doorn

Geel witgezoomde hen 1ZG95 van G. Verharen van Doorn

Sfeervol ingerichte Sebrightstand door H. Peters van Nijenhof

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo