• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Beste Lezers,

Voor onze club en onze hobby is het weer een uiterst moeizame periode. We hadden weer te maken met een 2-tal plaaggeesten, die het presteerden om bijna alle tentoonstellingen om zeep te helpen. Gelukkig konden wij begin september 2021 nog een jongdierendag op de vloer krijgen en bovendien onze Clubshow die wij onderbrachten op de Kleindierenshow Midden Veluwe in het eerste weekend van oktober. Verslagen hiervan elders op deze website. Als de omstandigheden nu wat gaan meewerken dan organiseren we weer een Jongdierendag op zaterdag 3 september 2022 in Amersfoort. Onze club bestaat dit jaar 55 jaar en ter gelegenheid hiervan zitten we op 5 november 2022 in het prachtige dorpshuis in Voorst om ons met een jubileumtentoonstelling te laten zien. Nadere info volgt! 

Inmiddels hebben we onze Jaarvergadering gepland. Onze leden worden hiervoor van harte uitgenodigd op zaterdag 21 mei 2022, aanvang 10.00 uur. Locatie: Duivensportcentrum te Apeldoorn. Agenda enz. ontvangt u t.z.t.

De Nederlandse Sebrightclub is opgericht in 1967.
De bedoeling is zoveel mogelijk de belangen van de SEBRIGHT te behartigen.

Een deel van de leden is echt rasfokker en wil de dieren zoveel mogelijk verbeteren en goede resultaten boeken op de te houden tentoonstellingen. Ook zijn er veel leden die het een bijzonder ras vinden en er plezier aan beleven om ze bij hun huis te houden. Het houden van aparte rasdieren is bijna niet duurder dan rasloze dieren.

We geven een rasbrochure uit waarin zoveel mogelijk aspecten van de Sebright aan de orde komen.

Ook komen we één maal per jaar bij elkaar om 's morgens de jaarvergadering te houden en daarna een dierbespreking en beantwoording van vragen van de leden. Ook het uitwisselen van fokervaringen en andere wetenswaardigheden komen aan de orde.

Op landelijke tentoonstellingen stellen we prijzen beschikbaar om bijzondere fokprestaties te belonen. Per jaar houden we op één tentoonstelling een speciale clubtentoonstelling met extra prijzen.

Daarnaast geven we drie clubbladen per jaar uit met club­nieuws.

Club- en jaarvergadering                    21-05-2022      Duivensportcentrum Apeldoorn

Jongdierendag Amersfoort                  3-09-2022

Jubileumtentoonstelling Voorst            5-11-2022

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo