• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Voor het eerst organiseerden we een Jongdierendag, en wel op 7 september jl. in het AKV-gebouw in Amersfoort.  Ons lid Dick van Dijk had de organisatie in handen en zorgde  dat e.e.a. vlot en goed verliep, wat resulteerde in een hele mooie dag voor onze club. De vrijwilligers van AKV-Amersfoort hadden de zaal op mooie wijze klaargezet en bovendien was de door hun verzorgde lunch voortreffelijk. Op de pagina Fokkers- en Clubdagen treft u een verslag aan vergezeld van prachtige foto’s van de winnende dieren en de catalogus. Onze dank voor allen die op deze dag hun steentje bijdroegen!

Verder graag onderstaande data alvast noteren

4 april 2020 Jaarvergadering + Clubdag in Apeldoorn

5 september 2020 Jongdierendag in Amersfoort

De Nederlandse Sebrightclub is opgericht in 1967.
De bedoeling is zoveel mogelijk de belangen van de SEBRIGHT te behartigen.

Een deel van de leden is echt rasfokker en wil de dieren zoveel mogelijk verbeteren en goede resultaten boeken op de te houden tentoonstellingen. Ook zijn er veel leden die het een bijzonder ras vinden en er plezier aan beleven om ze bij hun huis te houden. Het houden van aparte rasdieren is bijna niet duurder dan rasloze dieren.

We geven een rasbrochure uit waarin zoveel mogelijk aspecten van de Sebright aan de orde komen.

Ook komen we één maal per jaar bij elkaar om 's morgens de jaarvergadering te houden en daarna een dierbespreking en beantwoording van vragen van de leden. Ook het uitwisselen van fokervaringen en andere wetenswaardigheden komen aan de orde.

Op landelijke tentoonstellingen stellen we prijzen beschikbaar om bijzondere fokprestaties te belonen. Per jaar houden we op één tentoonstelling een speciale clubtentoonstelling met extra prijzen.

Daarnaast geven we drie clubbladen per jaar uit met club­nieuws.

 Clubdag en Jaarvergadering 4-4-2020  te Apeldoorn                                   

 Jongdierendag  5-9-2020 te Amersfoort

 

 

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo