Clubdag 2008

Het aantal leden dat deze dag bezocht viel, vergeleken met voorgaande jaren, enigszins tegen. Door onvoorziene omstandigheden moesten het ochtend- en middagprogramma verwisseld worden.

Klaas van der Hoek vertelde iets over de standaard van de Sebright en in het bijzonder iets over het gewicht en formaat van de Sebright. Op zijn eigen en ludieke wijze zette hij de aanwezige leden aan het denken. De verstrekte informatie verdient het zeker om eens nadere onderzocht te worden.

Tijdens de Jaarvergadering werd onder andere een (financiele) terugblik gegeven op onze Jubileumshow. De jubileumcommissie had, ter afsluiting van het jubileumjaar, voor iedere inzender van de jubileumshow een DVD vervaardigd. Deze DVD werd na afloop van de Jaarvergadering uitgereikt.

Tussendoor vond er een verloting plaats, waarvan de opbrengst gebruikt zal worden om alle formulieren, en ons clubblad te actualiseren of verbeteren.

Hieronder ziet u, aan de hand van enkele foto's een impressie van deze gezellige bijeenkomst.

 

Clubdag 06-04-2019

Clubshow 

Fokkersdag 07-09-2019

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo