LOH-dag 2019 te Tiel

 De Leergroep Opleiding Hoenders organiseert jaarlijks een lesdag voor (aspirant) Keurmeesters, dit 

jaar op 6 juli in Tiel. Vorig jaar werden wij als Sebrightclub hiervoor uitgenodigd in de persoon van
Johan Albada. Natuurlijk deden wij onze toezegging om deze dag met een aantal mensen en
Sebrights aanwezig te zijn. Ongeveer 40 keurmeesters waren deze dag in Tiel. We hadden onderdak
bij de plaatselijke kleindiervereniging in een prachtige hal met een goede temperatuur en veel ruimte
en prima licht.

Alvorens hadden wij enige dagen van te voren een bijeenkomst met Hendrik Timmer, keurmeester
en medeorganisator van de dag. Wij bespraken de dag voor en konden v.w.b.onze Sebrights nog
enige aanbevelingen doen. De doelstelling van de dag is om de keuringen van ons ras zo uniform
mogelijk te laten verlopen.

Op de dag zelf waren z’on 40 Sebrights aanwezig evenredig in alle 4 de kleurslagen en zowel hanen
als hennen. En juist ook dieren waar wat aan mankeerde. De leveranciers van de dieren konden deze
dag ook aanwezig zijn.

De dag werd begonnen met koffie, opening, welkomstwoord. De algehele leding deze dag was in
handen van Hendrik Timmer. En verder konden wij aftrappen met een presentatie ondersteund door
prachtige dia’s. De basis van e.e.a. was afkomstig van Roger Struyff. Roger bedankt hiervoor! Ook
Hendrik Timmer deed nog enige aanvullingen op het Verhaal. Ondergetekende met deskundige hulp
en ondersteunig van Willie Klunder waren met dit zo ongeveer een uur bezig om alle raskenmerken
zo veel mogelijk aan te geven met daarbij onze adviezen en onze mening over hoe onze dieren
beoordeeld (gekeurd) zouden moeten worden. Hoofdzakelijk bestond de presentative uit Historie
van de Sebright, het Type, de Kop, de Bevedering, Zoming en Kleur, en alsmede onze club.

Na deze presentatie was het de beurt aan de keurmeesters om per thema te gaan keuren, waarna de
keurresultaten werden besproken. Opmerkingen vanuit de zaal, waren de bevederde gezichten, (op
de dia’s is geen bevedering te zien) en is volgens ons ook geen issue. En Wit in de oren, waarbij
volgens ons enig wit is toegestaan.

Tijdens de middagpauze werd een uitstekende Chinese Lunch geserveerd.

Na de lunch werd er in koppels van 2 x 2 gekeurd en volgens een special samengestelde keurkaart.
Ook hiervan werden de resultaten weer plenair besproken. Ook wij deden aan deze keuring mee,
waarbij het opvallend was dat er door de keurmeesters en ons redelijk eenduidig werd gekeurd.

Tenslotte danken wij de mensen van de LOH voor de uitnodiging en de prettige manier van
gedachtenwisseling. De leveranciers van onze dieren voor de aanweezigheid. Maar ook de vrijwillige
medewerkers van de vereniging Tiel voor de gastvrijheid en prima verzorging. Bovendien waren we
blij met het grote aantal aanwezige keurmeesters.

 Clubdag en Jaarvergadering 3-4-2021  te Apeldoorn :  uitgesteld naar Jongdierendag.                           

 Jongdierendag  4-9-2021 te Amersfoort

 

 

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo