SEBRIGHTS SEIZOEN 2018/2019

Zoals u van mij bent gewend ga ik niet in op individuele dieren maar probeer aan te geven waar de pijnpunten cq verbeter punten liggen. De aftrap in een rij met Sebrights geven altijd de goud zwart gezoomde hanen. Om met het type te beginnen moet er gewaakt worden dat de ruglijn niet aflopend moet worden maar kort hol rond en horizontaal. Te hoog gestelde dieren zijn gelukkig verbannen. Ook de staartspreiding en ronde borst zit er prima in. Al met al veel mooi getypeerde hanen niks mis mee dus. Echte purper gekleurde koppen zijn sporadisch te vinden, zou erg mooi zijn maar daar liggen wat mij betreft de prioriteiten niet. Anders is dit bij de kammen gesteld. Het grootste minpunt was wel de plaatsing op de kop. Diverse hanen lieten een scheef geplaatste kam zien. Ook enkele dieren waarvan de kam te ver op de snavel was geplaatst. Het kamwerk over de linie goed maar vele kamdoorntjes die niet rond zijn en de kambasis niet volgen maar afhangen. Oogkleur is geen punt van aandacht allemaal fraai. Samen met de kam zijn de kinlellen op veel fronten een punt van zorg. De aanzet van vele kinlellen zijn te open of zelfs dubbel aangezet. Dieren met vouwen zouden niet ingestuurd moeten worden. Het predikaat wordt daarmee sterk verlaagd wat alleen maar tot teleurstellingen leidt. Ook mooie ronde kinlellen waren sporadisch aanwezig. Mooie ronde gladde en vooral ook niet te grote kinlellen zijn sierraden voor een Sebright haantje verlies dit daarom niet uit het oog. Dan het punt waar het bij de Sebright om draait de zoming. Op al mijn kaarten benoem ik de borst-, hals, staart-, rug en vleugeldekzoming apart. Mijn zienswijze is dan ook dat deze punten nooit en te nimmer afgedaan kunnen worden in 1 kreet. De borstzoming is over de hele linie wat breed. Halsveren met een zwarte zoming heb ik niet aangetroffen in de meeste gevallen is de franje achtige structuur van veerrand goudkleurig. Vandaar dan ook de scherpte en breedte van de zwarte zoom als uitgangspunt is genomen. In de bovenste 2 paartjes staartveren was menigmaal een punt van kritiek dat deze wat intensiever kon zijn. Let ook op smut aan de achterzijde van de veren welke aan de voorzijde niet te zien is. Compliment over rug- en vleugeldekzoming welke in de range van zeer goed tot fraai lag. Als men het over de grondkleur heeft dan spreken we over goud en niet over rood tot bruin rood. Veel hanen laten de laatst genoemde kleuren zien terwijl dit toch echt goud moet zijn. Het probleem doet zich al jaren voor waarin helaas weinig vooruitgang wordt geboekt. Wel zijn de meeste hanen mooi egaal van kleur wat natuurlijk zeer voornaam is. Veerbreedte is bij de meeste hanen heel best dus verder geen punt van discussie. Als laatste de pootkleur welke bij veel dieren aan de lichte kant begint te worden. Jarenlang is dit gewoon uitstekend te noemen dit jaar wel een punt wat zeker in het oog moeten worden gehouden.

Bij de goud hennen veel hennen met het juiste Sebright type. Natuurlijk zijn er altijd wat wensen in ruglengte, staartspreiding en vleugeldracht maar gemiddeld zit het type op een hoog niveau. Puper kopjes treft men de hennen meer aan dan bij de hanen wat zeer gewenst is. De kammen is bij de hennen op veel punten voor verbetering vatbaar. Veel kammen zijn erg klein en aan de smalle kant met een haast niet opvallend grof kamwerk. Wat betreft de kinlellen geen noemenswaardige bijzonderheden. Dan de zoming welke in de borst evenals bij de hanen wat breed is. De problematiek in halszoming voor de hanen geldt evenzo voor de hennen dus daar bent u al van op de hoogte gebracht. Goud zwart gezoomde hennen laten over het algemeen een prima staart- rug- en vleugeldekzoming zien daar is weinig op aan te merken. Aan egaliteit in de grondkleur ontbreekt het totaal niet maar wel aan de juiste intensiteit. Graag wensen wij deze niet aan de bruinrode zijde maar meer naar de geelbruine kleur. Waarom geelbruin en niet goud? Goud is officieel geel van kleur wat in praktijk te licht gaat zijn. De kleur geelbruin heeft als basis geel wat met bruin donkerder gemaakt wordt. Dat de kwaliteit bij de hennen erg hoog is bewijzen de punten veerbreedte, oog- en pootkleur waar haast geen opmerkingen in negatieve zin bijgeplaatst behoefden te worden.

In Enschede en in Assen werden de zilver zwart gezoomden mij ter keuring aangeboden. Daar op beide shows de klasse zilver hanen niet erg groot waren zou ik alleen de punten van aandacht willen sommeren. Het grootste punt blijft in deze de over het algemeen te hoge stelling van vele dieren en de schuin aflopende ruglijn. Evenals bij hun gouden soortgenoten zijn fraaie kammen nauwelijks te vinden. Vaak wat grof kamwerk met geen ronde doorntjes. Blijf goed letten op de plaatsing van de kammen op de kop. Er zijn hanen bij waar overdreven gezegd de kam haast van de kop af valt. Als laatste de breedte van de rugveren die zeker breder kan.

In Assen was de collectie hennen met een kleine 20tal het best vertegenwoordigd. Door de bank genomen erg mooi gezoomde dieren met een grondkleur waar, misschien door het kunstlicht, weinig op aan te merken was. De zilver hennen doen daar in tegen behoorlijk onder voor hun gouden zusters. De ruggen zijn veel langer met een vleugeldracht die vaak te hoog blijkt te zijn. Te weinig staartspreiding is al wat langer een storende factor die een hogere waardering van het type in de weg staat. Purperen kopjes zijn sporadisch aanwezig. Evenals bij goud zwart gezoomd zijn de kammen smal, klein en met grover werk bezet. Ook wil ik hier als laatste punt van kritiek de veerbreedte noemen. Op een brede veer verkrijgt men de mooiste zoming. Fok niet met dieren met smalle veren dit brengt u niet verder in het verbeteren van dit mooie en elegante ras.

De felicitaties gaan op de eerste plaatst uit naar Willie Klunder die de Oneto en Gelderlandshow wist te winnen met 1 en dezelfde hen. Dit hennetje wist zelfs op de Noordshow de klasse Sebrights in haar voordeel te laten beslissen. Een topprestatie!!! De zilver haan van Johannes Heddema welke ik op de Oneto tot 2e beste Sebright heb benoemd was een zeer fraaie ras vertegenwoordiger. Verder hoge bekroningen voor Frederic Verheyden, Nederhoed, Dick van Dijk en Jan de Ruyter die in het kielzog zitten van de beide eerst genoemde Sebright virtuozen.

Ik hoop natuurlijk dat u uit bovenstaand betoog de punten filtert welke in uw belang zijn zodat u in het komend seizoen als winnaar uit de bus zult komen. Rest mij u allen een top fokseizoen toe te wensen met veel gezonde en mooie kuikens.

Roberto Gatti

 

 Clubdag en Jaarvergadering 3-4-2021  te Apeldoorn :  uitgesteld naar Jongdierendag.                           

 Jongdierendag  4-9-2021 te Amersfoort

 

 

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo